Alergie

Medzi alergické ochorenia patrí astma, alergická nádcha, anafylaxia, alergia na lieky, potraviny a hmyz, ďalej ekzémy, alergická dermatitída, žihľavka (urtikária) a angioedém.

Počet alergikov každoročne narastá, za posledných 100 rokov stúpol z 0,5% populácie na 50%, teda stonásobne. Predpokladá sa, že v súčasnosti trpí na nejakú formu alergie každý druhý človek.

Zo všetkých druhov alergie najčastejším typom zostávajú respiračné alergie, ktoré postihujú cca 30% európskych obyvateľov. Sem patrí predovšetkým alergická nádcha a astma. Časté sú tiež rôzne alergické prejavy na koži, ako ekzémy, žihľavka (urtikária), psoriáza, alergia na slnko, ale alergický pôvod môže mať aj akné, či migréna.

V poslednej dobe sa čoraz viac ukazuje spojitosť medzi narušenou funkciou sliznice tráviaceho traktu a rôznymi formami alergie. Nie je to až také prekvapujúce, keď si uvedomíme, že 80 % imunitného systému sa nachádza práve v oblasti čriev. Väčšina ľudí, ktorí trpia na kožné alebo respiračné formy alergie má súčasne aj skrytú formu niektorej potravinovej intolerancie. Dôsledkom sú rôzne nešpecifické zápaly v oblasti tráviaceho traktu, často zisťované pri gastroskopickom vyšetrení. Sliznica tráviaceho traktu narušená zápalom je potom často osídľovaná plesňami, často je to candida, aspergillus, ale aj iné formy plesní, ktoré produkujú rôzne formy mykotoxínov, ktoré sa dostávajú do krvi a oslabujú celkový zdravotný stav organizmu.

Pri liečbe alergie je preto potrebné zohľadniť aj tieto skutočnosti a terapiu zamerať nielen proti špecifickým alergénom, ale aj na sanáciu sliznice tráviaceho traktu, elimináciu zistených potravinových intolerancií a likvidáciu plesní, ktoré majú tendenciu spôsobovať chronický zápal sliznice tráviaceho traktu, jej postupnú atrofizáciu s následnou poruchou vstrebávania živín. Takýto prístup v terapii alergie potom umožní dlhodobý ústup alergických problémov bez potreby pravidelného užívania liekov. Terapia na báze biorezonancie pomocou prístroja BICOM Optima umožňuje práve takéto komplexné riešenie všetkých foriem alergií. Táto metóda je neinvazívna a jej úspešnosť, potvrdená početnými klinickými štúdiami, je viac ako 80%-ná.