Frekvenčná terapia

Pomocou frekvenčnej terapie dokážeme cielene pôsobiť na vírusy, baktérie, či plesne, ktoré boli namerané pomocou F-Scanu, prípadne zistené kultiváciou alebo sérologicky. Takáto terapia je vysoko účinná a výrazne skracuje dĺžku ochorenia. Dochádza tiež k stimulácii imunitného systému a rýchlejšej rekonvalescencii. Výhodou je aj to, že sa eliminuje záťaž organizmu chemickými látkami a takáto terapia nemá prakticky žiadne vedľajšie účinky. Zároveň sa však zmierňujú aj samotné symptómy ochorenia.

Aj v prípade často sa opakujúcich zdravotných problémov, kde už pacient vybral viacero antibiotík s minimálnym alebo len krátkodobým efektom, je frekvenčná terapia tá správna voľba.

Plazmový a frekvenčný generátor

Plazmový generátor RPZ 14 slúži na bezkontaktný prenos frekvencií zaznamenaných pomocou F-Scanu. Tento prenos sa uskutočňuje pomocou generovania plazmových výbojov, ktoré vyžarujú nastavené frekvencie do okolia. Pacient počas pôsobenia plazmového generátora sedí vo vzdialenosti 1-3 m od zariadenia. V tomto rozsahu je účinnosť prístroja najvyššia. Pomocou plazmových výbojov s presne zadanými frekvenciami sa docieli selektívna likvidácia patogénnych mikroorganizmov (vírusov, baktérií, plesní, parazitov) bez potreby podávania chemických látok.FREKVENČNÝ GENERÁTOR QUANTUM HARMONY slúži podobne ako plazmový generátor na bezkontaktný prenos frekvencií nameraných prístrojom F-Scan. Na generovanie frekvencií je však miesto plazmovej výbojky využívaná polovodičová technika. Podobne, ako pri plazmovom generátore, je cieľom selektívna likvidácia patogénnych mikroorganizmov (vírusov, baktérií, parazitov, plesní). bez použitia chemických látok a teda aj bez ich nežiaducich účinkov.

Dokážeme cielene pôsobiť na vírusy, baktérie, či plesne, ktoré boli namerané pomocou F-Scanu, prípadne zistené kultiváciou alebo sérologicky. Takáto terapia je vysoko účinná a výrazne skracuje dĺžku ochorenia. Dochádza tiež k stimulácii imunitného systému a rýchlejšej rekonvalescencii. Výhodou je aj to, že nedochádza k záťaži organizmu chemickými látkami a takáto terapia nemá prakticky žiadne vedľajšie účinky. Zároveň sa však zmierňujú aj samotné symptómy ochorenia.

Aj v prípade často sa opakujúcich zdravotných problémov, kde už pacient vybral viacero antibiotík s minimálnym alebo len krátkodobým efektom, je frekvenčná terapia tá správna voľba.