Biorezonancia a frekvenčná terapia

Biorezonančná metóda diagnostiky a terapie nadobúda v súčasnosti čoraz väčší význam, pretože na zlom zdravotnom stave mnohých pacientov sa podpisuje všadeprítomný elektrosmog, ktorý jednak môže značne modifikovať priebeh známych ochorení, jednak môže byť príčinou nárastu novodobých ochorení, na ktoré chemické lieky nefungujú. Napr. syndróm chronickej únavy vzrástol za posledných 25 rokov o viac ako 11 tisíc %.

Elektrosmog vytváraný modernými bezdrôtovými technológiami (mobily, wi-fi, blue-tooth) môže na jednej strane oslabovať imunitu a na druhej strane stimulovať aktivitu vírusov, baktérií a plesní, čo sa prejavuje zvýšenou náchylnosťou k rôznym infekciám. V jesennom a zimnom období sú to najčastejšie katary horných dýchacích ciest so svojimi typickými príznakmi, ako sú nádcha, kýchanie, škrabanie v krku, bolesti hrdla, kašeľ, pocit únavy a malátnosti, zápal spojoviek a pod.

V 90% prípadov jedná o virózy, pri ktorých sú antibiotiká neúčinné, a preto je bežne zaužívaná terapia viac-menej symptomatická. Vzhľadom k vyššie uvedenému majú tieto ochorenia často recidivujúci priebeh, po krátkodobom ústupe symptómov sa tieto vracajú, často ešte v intenzívnejšej forme a členovia rodín, či pracovných kolektívov si takto donekonečna odovzdávajú pôvodcov ochorenia formou kvapôčkovej infekcie.

Svojím mechanizmom účinku ponúka biorezonancia v tomto smere riešenie na viacerých úrovniach. Jednak dokáže priamo likvidovať patogénne mikroorganizmy, jednak pomáha obnoviť energetické biopole človeka narušené elektrosmogom a v neposlednom rade posilňuje oslabenú imunitu.

V našej ambulancii využívame pre tento účel viacero prístrojov. Na diagnostiku patogénnych záťaží slúži prístroj F-Scan 4, ktorý nameraním konkrétnych patogénov u daného pacienta umožňuje ich cielenú likvidáciu pomocou plazmového generátora, prípadne frekvenčného generátora.

Princíp je jednoduchý, F-Scan nameria frekvencie premnožených patogénov a dostatočne dlhou aplikáciou týchto frekvencií generovaných plazmovým, prípadne frekvenčným generátorom dochádza k likvidácii patogénov.

Nespornou výhodou takejto liečby je výrazné skrátenie celkovej doby liečenia, pri ľahších formách viróz sme našim klientom umožnili návrat do pracovného procesu už po 2-3 dňoch. Navyše nedochádza k chemickej záťaži organizmu, ani k vedľajším účinkom typickým pre antibiotickú liečbu.