CELOSTNÁ MEDICÍNA


  1. Celotelový aspekt - pozeráme na človeka ako na jeden celok, keď nefunguje správne jeden orgán, príznaky sa môžu prejaviť v úplne inej časti tela. Napr. intolerancia niektorej potraviny (problém v tráviacom trakte) môže spôsobiť kožné ekzémy na rôznych častiach tela. Vtedy je potrebné identifikovať danú potravinu alebo potraviny a riešiť tento problém, nie potierať kožné prejavy napr. kortikoidmi.
  2. Časový aspekt - choroba málokedy vzniká náhle, častokrát má korene už v rannom detstve a jej vývoj sa dá sledovať cez jednotlivé etapy života. Je dôležité vedieť, čo bolo príčinou, prípadne čo prispelo k rozvoju nejakého ochorenia a tieto vplyvy eliminovať.
  3. Pri terapii sa snažíme o navrátenie harmónie ducha, duše a tela. V úvodných sedeniach často nachádzame rôzne energetické blokády, ktoré môžu mať psychický i fyzický podklad. Ich odstránením umožňujeme obnoviť voľné prúdenie energie v meridiánoch, ktoré je nevyhnutné pre účinnú terapiu.