Terapie

Princíp frekvenčnej terapie

Podľa poznatkov kvantovej fyziky majú všetky materiálne častice nielen časticový, ale aj vlnový charakter. To znamená, že všetky substancie, teda i všetky bunky, vírusy, baktérie, toxíny majú určité, pre svoj druh charakteristické, elektromagnetické vlnenie, ktoré je možné merať. Toto elektromagnetické vlnenie je pre každý mikroorganizmus špecifické a takmer nemenné. Označuje sa ako jeho frekvenčný vzorec. Pôsobením elektromagnetickej energie s využitím frekvenčného vzorca konkrétneho mikroorganizmu je možné ho spätne ovplyvňovať, čo sa využíva na likvidáciu vírusov, baktérií, plesní aj parazitov. Dostatočne dlhým pôsobením takejto frekvencie dochádza k narušeniu bunkovej steny mikroorganizmu a jeho poškodeniu, prípadne usmrteniu.

Princíp biorezonančnej terapie

Telo môže správne fungovať iba vtedy, ak sa v ňom odohráva správna výmena informácií medzi bunkami. Negatívne vplyvy (toxíny, baktérie, ...) môžu zabraňovať tejto komunikácii, a to sa časom prejaví v podobe rôznych zdravotných ťažkostí. Cieľom biorezonančnej terapie je oslobodiť telo od rušivých patologických vplyvov natoľko, že je schopné opätovného uzdravenia prostredníctom aktivácie svojich vlastných regeneračných síl.

Akútne ochorenia

Pri akútnych ochoreniach sa jedná prevažne o ochorenia horných dýchacích ciest - rôzne virózy, prechladnutia, kýchanie, smrkanie, kašeľ, bolesti hrdla a pod. V tomto prípade využívame hlavne naše frekvenčné generátory a plazmový generátor. Dokážeme cielene pôsobiť na vírusy, baktérie, či plesne, ktoré u pacienta nameriame pomocou tzv. F-Scanu a popritom zmierňovať aj samotné symptómy ochorenia. Takáto terapia je vysoko účinná a výrazne skracuje dĺžku ochorenia. Dochádza tiež k stimulácii imunitného systému a rýchlejšej rekonvalescencii. Pokiaľ má pacient k dispozícii výsledky kultivačného vyšetrenia, môžeme nastaviť terapiu aj podľa nich. Obrovskou výhodou je aj to, že organizmus nie je zaťažovanými chemickými látkami a takáto terapia nemá prakticky žiadne vedľajšie účinky. Aj v prípade často sa opakujúcich zdravotných problémov je frekvenčná terapia tá správna voľba.

 

Chronické ochorenia

Čo sa týka chronických ochorení, aj tu sa ukazuje biorezonancia ako veľmi účinný spôsob liečby, pretože často pomôže odhaliť rôzne skryté príčiny chorôb, odstránením ktorých možno docieliť buď úplné vyliečenie alebo aspoň výrazné zlepšenie kvality života pacienta bez potreby užívania chemických liekov.