Biorezonancia

BICOM Optima
Ide o prístroj umožňujúci diagnostiku aj terapiu, pracujúci na báze biorezonancie.
Diagnostická časť prístroja umožňuje viacero diagnostických postupov podľa preferencií terapeuta. BICOM Optima, s ktorým pracujeme v sebe zahŕňa aj modul umožňujúci elektroakupunktúrnu diagnostika podľa Volla. Táto metóda je založená na princípe merania kožného odporu v mieste akupunktúrnych bodov. Odchýlky od ich normálnych hodnôt umožňujú diagnostikovať príčiny ťažkostí aj tam, kde metódy klasickej medicíny zlyhávajú. Niečo rýchlejšou metódou je diagnostika s využitím tenzora.
Terapeutická časť prístroja tiež umožňuje využívať viacero postupov, ktoré je výhodné navzájom kombinovať. Z telesných sekrétov (najčastejšie sa používajú sliny), prípadne pomocou elektród priložených priamo na telo, dokáže snímať frekvencie organizmu, upravuje ich podľa fyziologických frekvenčných vzorcov a takto zharmonizované vracia späť. Tým dochádza k celkovému vyladeniu organizmu a odstráneniu zdravotných ťažkostí.

Podobne možno snímať frekvencie aj rôznych organických či anorganických látok, ale tiež baktérií, vírusov, plesní a parazitov a tieto kmitočty ďalej upravovať. Túto možnosť využívame napr. alergiách, podpore detoxikačných schopností organizmu, likvidácii (eliminácii) infekčných patogénov (vírusy, baktérie, plesne, parazity) a ich toxínov.

Okrem toho je v pamäti prístroja uložených niekoľko stovák terapeutických programov vychádzajúcich z diagnóz školskej medicíny, ale prístroj umožňuje v prípade potreby pôsobiť tiež na jednotlivé meridiány podľa čínskej medicíny, prípadne na jednotlivé čakry známe z indickej ajurvédy.

Obrovskou výhodou tohto prístroja je možnosť individuálneho nastavenia (doladenia) jednotlivých programov podľa potrieb daného jedinca, teda ušiť mu program priamo na telo.

Týmto spôsobom možno liečiť takmer všetky zdravotné ťažkosti, často s veľmi prekvapivými výsledkami. Vynikajúce výsledky dosahujeme pri liečení rôznych funkčných problémov, najmä alergií, zažívacích ťažkostí, migrén, chronických únavových stavov, zníženej imunity, opakovaných infekcií dýchacích ciest, močových ciest, boreliózy, infekčnej mononukleózy, salmonelózy, problémov spôsobených vírusmi, plesňami, parazitmi atď., Ale aj u rôznych bolestivých stavov pohybového aparátu.